Categorieën
Momentum

Profiel Reyer Gerlagh

Reyer GerlaghReyer Gerlagh (1969) is milieu econoom en sinds 2009 verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Eind 2006 had hij de eer om hoogleraar aan de Universiteit van Manchester te worden. Dat is niet voor niets. Na het ontvangen van zijn doctoraat in 1999 ontving hij al vrij snel een prestigieuze beurs van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij heeft verschillende posities bekleed in binnen – en buitenland (University of Manchester en de Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo). In de loop der jaren heeft hij vele artikelen geschreven over klimaat en economie, duurzaamheid, natuurlijke hulpbronnen en milieubeleid. Bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap droeg hij zijn inaugurele rede ‘Waar eindigt duurzame groei?’ voor. Hierin stelt hij dat als de economie op de huidige manier doorgroeit, ‘Tilburg aan Zee’ een reëel scenario wordt. Ondertussen hoeft het alternatief, verduurzaming van de economie, relatief weinig te kosten. De keuze is aan ons, aldus Gerlagh.