Categorieën
Kamp Holland

Profiel van de politici bij Kamp Holland

De defensie-woordvoerders van vier politieke partijen zullen zaterdag in de Balie in debat gedaan over de mogelijkheden van een nieuwe missie in Afghanistan.

Atzo Nicolaï (VVD) heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Hij studeerde staats- en bestuursrecht en politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waarna hij tal van verschillende functies vervulde bij de overheid. In 1998 kwam hij voor de VVD als eerst in de Tweede Kamer. Later was hij ondermeer staatsecretaris van Europese zaken in de kabinetten Balkenende I en II en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende III. Sinds 2010 is hij woordvoerder van buitenlandse zaken en internationale missies voor zijn fractie. De VVD van premier Mark Rutte is voorstander van een nieuwe missie in Afghanistan.

Hero Brinkman (PVV) was werkzaam voor de politie voordat hij in 2006 voor de PVV in de Tweede Kamer kwam. Hij is ondermeer woordvoerder voor defensie en lijsttrekker voor zijn partij tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast zet hij zich met blijvend enthousiasme in voor democratisering van de PVV. Het gedoogakkoord van de PVV met het kabinet maakt steun van de PVV aan een nieuwe missie niet verplicht. De PVV is dan ook fel tegen.


Henk Jan Ormel (CDA) zit al negen jaar in de Tweede Kamer voor zijn partij, maar is van oorsprong dierenarts. Als geneeskundige heeft hij korte tijd gediend bij de Geneeskundige troepen van de Koninklijke Landmacht. Nu is Ormel de eerste buitenlandwoordvoerder van zijn fractie en houdt zich daarnaast bezig met biotechnologie, dierenwelzijn en diergezondheid. De CDA steunt het standpunt van het kabinet vóór een nieuwe missie.

Jasper van Dijk (SP) is in de Kamer lid van de commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken, Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Europese Zaken en Integratiebeleid. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en hield zich voor zijn partij veel bezig met onderwijsbeleid, maar is tegenwoordig ook woordvoerder voor buitenlandse zaken en defensie. De SP is tegen nieuwe inmenging van Nederland in het conflict.