Offensief!

Stadsschouwburg Amsterdam, 8 mei 2004

Met Diederik Samsom, Boris Dittrich, Frans Nauta, Sweder van Wijnbergen, Yoeri Albrecht, Thijs Broer, Gerard van Westerloo, Herman van Gunsteren, Marcia Luyten, Mark Standaert, Alard Luchsinger, Anja van der Aa en Fons Leroy.

Als we om ons heen kijken en de media moeten geloven, gaat het niet goed met de wereld. Toch ontbreekt er een gevoel van urgentie. Het beeld van een oppervlakkige generatie die alleen met zichzelf bezig is, die met lede ogen toekijkt hoe de wereld achteruit gaat, neemt de overhand. Idealisme lijkt soms ver te zoeken. Waarom onderneemt niemand actie? happyChaos laat zich niet uit het veld slaan. Wij gaan op zoek naar de leiders van morgen en hun idealen. We starten een offensief: met idealen en intellect trekt happyChaos ten strijde.

De Stadsschouwburg in Amsterdam is het weekend van 8 en 9 mei het epicentrum waarin bedrijfsleven, overheid, wetenschappers, opinieleiders en jongeren met elkaar in dialoog treden over hun idealen. Over democratie, economie, milieu, maatschappij, onderwijs en wetenschap, communicatie, kunst en nog meer. Nieuwe ideeën genereren, actie creëren! HappyChaos offensief! Debat, rollenspel, theatervoorstelling, dans, interactiviteit met het publiek… We zullen globaal idealisme onder de loep nemen, op kleinere schaal het ideaal voor ons polderland, om tenslotte in te zoomen op persoonlijk idealisme.

De zondag zal voor een kleiner gezelschap gewijd worden aan het realiseren van een aantal idealen, in de vorm van het opzetten van een NGO. … Dit weekend leidde tot de oprichting van de Stadsspelen.