happyChaos presenteert: Gas erop en gaan?

Waar? De Balie, Amsterdam. Wanneer? 31 januari 2023, 19:30.

Over dit evenement

Een doorgeslagen gasmarkt, opgevoerde kolencentrales en afhankelijkheid van Russisch gas: de gascrisis kent vele nijpende problemen. De vraag of het leed voor de rest van Nederland niet verzacht zou moeten worden door de Groninger gaskraan open te draaien, wordt steeds vaker hardop gesteld, mits er een goede compensatieregeling is voor de getroffenen in Groningen. Maar kan dat wel zo eenvoudig?

Op dinsdagavond 31 januari bijt happyChaos zich vast in dit vraagstuk. De realiteit waarin besloten werd tot het dichtdraaien van de gaskraan is niet meer de realiteit van vandaag. Voedselbanken zagen hun klandizie dit jaar met 40% toenemen, energie was in september 2022 200% duurder dan een jaar eerder en zelfs gesloten kolencentrales zijn inmiddels weer geopend. De groeiende groep Nederlanders die te maken heeft met energiearmoede wordt met miljarden gecompenseerd en klimaatdoelen zijn in de ijskast geschoven; de rekening voor deze aanpak zal bij onze generatie komen te liggen.

Tegelijkertijd ligt in het noorden van Nederland een oplossing voor een aanzienlijk deel van dit probleem – een bubbel van naar schatting 2740 miljard kubieke meter aan winbaar gas. Het tijdelijk weer verder openen van de Groningse gaskraan zou betekenen dat Nederland grote stappen kan maken in de energietransitie en minder afhankelijk wordt van Rusland. Een aantrekkelijk idee, vooral nu een daling van de gasprijs de komende jaren nog niet aan de orde lijkt.

Maar aan de pijnlijke voorgeschiedenis van ‘Groningen’ kan natuurlijk niet zomaar worden voorbijgegaan. Samen met Tom Postmes (hoogleraar Sociale Psychologie) brengen we in kaart wat 36 jaar aan aardbevingen hebben gedaan met het mentale welzijn en het overheidsvertrouwen van de Groningers. Wat kan en mag de rest van Nederland nog vragen van de Groningers?

Coert Fossen (voorzitter Groninger Bodem Beweging), Roland Kupers (onafhankelijk klimaatadviseur bij de VN) en Hielke Ploeg (programmaleider Aardgasvrij bij Stichting WOON!) gaan met elkaar in gesprek om zo de dilemma’s bij dit vraagstuk te ontleden. Bestaat er in deze situatie zoiets als passende compensatie voor Groningers, en wie bepaalt hoe die eruitziet? Wat zijn de gevolgen van nieuwe bevingen voor de leefomgeving, nu, en over twintig jaar? En hoe moet de overheid de afweging maken tussen haar plichten jegens de Groningers, en Nederland als geheel?

We maken de balans op: blijft de waakvlam zachtjes doorbranden, of moet de kraan definitief open- óf dichtgedraaid? Kom erachter en haal snel je kaartje!