De Israël Lobby

10 november 2007, Hotel Arena

Met John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, Alfred Pijpers, Frans Verhagen en Leonard Ornstein.

In 2006 publiceerde the London Review of Books een artikel van de Amerikaanse hoogleraren John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt, waarin zij een kritische analyse geven van de invloed van de ‘Israëllobby’ in de Verenigde Staten. In hun artikel beschrijven ze deze lobby als een belangengroepering van joden e¬n niet-joden die in de VS opkomt voor de Israëlische zaak en probeert de Amerikaanse buitenlandse politiek te beïnvloeden ten gunste van Israël.

Nadat zij bestookt werden met kritiek op hun artikel besloten ze een boek te schrijven om verder op het onderwerp in te gaan, mogelijke misverstanden recht te zetten en weerwoord te bieden aan critici.
Dit boek genaamd ‘De Israëllobby’ is deze maand tegelijkertijd in de VS en Nederland uitgebracht. Op 10 november zullen de hoogleraren de inhoud van hun boek verdedigen tegenover het publiek in Hotel Arena in Amsterdam.

Na vertoon van de documentaire van VPRO: Tegenlicht ‘De Israëllobby’ (regie: Marije Meerman, 2007) zal Leonard Ornstein samen met het publiek in gesprek gaan met Mearsheimer en Walt.