Bezuinigingen in het hoger onderwijs

10 december 2010, in Brug9, Amsterdam

Met Jelle Jolles, Rob Mudde, Jim Jansen en Leonard Ornstein

Begin december 2010 werden harde bezuinigingen op het hoger onderwijs aangekondigd door de staatssecretaris van cultuur en onderwijs Halbe Zijlstra. Onder studenten klonk overal luid protest. Maar een opbouwend tegengeluid was ver te zoeken. happyChaos organiseerde daarom een café-avond met drie deskundigen: prof.dr. Rob Mudde, hoogleraar Meerfasenstromingen en onderwijsdirecteur bij de TU Delft, prof.dr, Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie aan de VU en Jim Jansen, hoofdredacteur van universiteitsblad Folia van de Universiteit van Amsterdam. In gesprek met het actieve publiek werd nagedacht over alternatieve maatregelen en bezuinigingen die het onderwijs minder zouden schaden dan de voorgestelde sancties tegen langstudeerders.

Hier de aankondiging van het café:

Sinds een week geleden nieuwe bezuinigingsplannen voor het hoger onderwijs werden geïntroduceerd broeit het onder studenten. Het protest groeit snel. Na een eerste demonstratie in Den Haag zijn er voor volgende week al grotere acties aangekondigd op 10 december in Amsterdam. Nadat gesprekken tussen studentenbonden en het Ministerie van Onderwijs vastliepen is de boodschap duidelijk: “Geen onverantwoorde bezuinigingen in het hoger onderwijs!” Niet alleen worden ambitieuze studenten en langstudeerders met beperkingen onterecht benadeeld, ook wordt de kwaliteit van het onderwijs op deze manier ernstig bedreigd. Wij willen echter meer bieden dan een tegengeluid
Steeds opnieuw klinkt de vraag naar behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Ook als de overheidsuitgaven onder druk staan willen we graag serieus genomen worden als gebruikers van het hoger onderwijs. Wij snappen dat er bezuinigd moet worden, maar we denken dat wij in één avond een tal van maatregelen zouden kunnen bedenken die de kwaliteit van het onderwijs niet schaden. Daarom gaan we vrijdag 10 december in brug9 met verschillende deskundigen onder leiding van Leonard Ornstein op zoek naar realistische alternatieven voor hervormingen en bezuinigingen in het hoger onderwijs. Alleen protesteren is niet genoeg; het is tijd voor constructieve oplossingen.

Discussie over de opzet: hoe zet je in een paar dagen een interessante avond neer?

happyChaos onderwijscafé from happyChaos on Vimeo.

Beelden van de avond.

Naar aanleiding van deze avond werden twee opninie-artikelen gepubliceerd in Folia en Ad Valvas