Sprekers Mijn Amsterdam Ons Europa

Cody Hochstenbach is postdoctoraal onderzoeker stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op gentrificatie, ongelijkheid en woonbeleid. In zijn proefschrift “Inequality in the gentrifying European city” onderzocht hij gentrificatieprocessen in Amsterdam en Rotterdam. Op 18 mei gaan wij met Cody in gesprek over ruimtelijke ongelijkheid in Amsterdam en andere Europese steden. Voor wie is er (g)een plek in de stad?

Floris Vermeulen universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, en voormalig directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES). Vanavond gaan we met Floris in gesprek over de politieke participatie van immigranten op Europees niveau en over beleid rondom integratie en diversiteit. Hoe leven we met zoveel verschillende mensen samen?

Tamar de Waal promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar migratie, inburgeringsvereisten en democratisch burgerschap. Met Tamar gaan we in gesprek over hoe het inburgeringsbeleid verbeterd kan worden. Hoeveel vluchtelingen kunnen we opvangen? En wat kost dat? En wat levert dat op? Volgens Tamar kunnen zulke vragen niet worden beantwoord. Belangrijker is: ‘Hoe zorgen wij ervoor dat onze maatschappij structureel in staat is nieuwkomers gestroomlijnd op te nemen’?

• Jort Kelder  is opiniemaker, journalist en presentator. Hij schreef het boek ‘Euro-evangelie’, een kritisch verhaal over de Europese economie. Is het kosmopolitisme aan de winnende hand?

 

Politici:

Efraim Hart is kandidaat voor de ChristenUnie en fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. In het dagelijks leven is Efraim arts verloskundige & gynaecologie en richt hij zich op gelijkheid op het gebied van gezondheid, vaccinaties en medicijnen.

Samira Rafaela is kandidaat voor D66 en de ALDE-groep – Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa. Ook heeft ze gewerkt voor Gemeente Amsterdam als beleidsmaker en bestuursadviseur op het gebied van mensenrechten, diversiteit en inclusie.

Daan Versteeg is kandidaat voor het CDA en fractie van de Europese Volkspartij (EVP-fractie). In het dagelijks leven is hij advocaat Europees aanbestedingsrecht.

Lara Wolters is kandidaat voor de Partij van de Arbeid en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D-groep). Momenteel is ze werkzaam als beleidsadviseur voor de S&D-groep.

Jeroni Vergeer is kandidaat voor GroenLinks en De Groenen. Als bestuurslid van FemNet zet ze zich in voor de rechten van vrouwen en het stimuleren van diversiteit.

Laurens Dassen is kandidaat voor Volt Nederland en Volt Europa, de eerste pan-Europese politieke partij van Europa. Hij is mede-oprichter en voorzitter van Volt Nederland.

Catharina Rinzema is kandidaat voor de VVD en de ALDE-groep – Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa. Ook zet ze zich actief in voor expats in Nederland en Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven.